Aur usse zyada achchi baat wala kaun hai jo Allah ki taraf bulaae

- Quran 41 : 33

Categories